Công nghệ
>>

Tin công nghệ

Việt Nam chọn gì? Make in Việt Nam hay chỉ gia công cho thế giới?icon
Việt Nam chọn gì? Make in Việt Nam hay chỉ gia công cho thế giới?
icon
 Đó là lời trăn trở của nhiều bạn trẻ trước tình trạng Việt Nam mãi chỉ là nước gia công, cả về phần cứng lẫn phần mềm cho các tập đoàn, công ty công nghệ của nước ngoài.
 
video box
 
HIỂN THỊ THÊM TIN