M.B(Theo Wall Street Journal)

Thêm một quốc gia ra "tối hậu thư" với TikTok

Thêm một quốc gia ra "tối hậu thư" với TikTok

Pakistan vừa chính thức đưa ra cảnh báo cuối cùng cho TikTok và cấm ứng dụng livestream Bigo Live vì cho đăng tải nội dung xấu độc.