A.B(Theo WSJ)

Vì sao 'vũ trụ ảo' là mỏ vàng của ngành thời trang?

Vì sao 'vũ trụ ảo' là mỏ vàng của ngành thời trang?

Ngành thời trang toàn cầu trị giá 2,5 nghìn tỷ USD, tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của metaverse (vũ trụ ảo), con số này sẽ tăng lên rất nhiều.