“Kiềng 3 chân" chuyển đổi số

Trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 diễn ra mạnh mẽ và sâu rộng, chuyển đổi số trở thành xu hướng tất yếu. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thể hiện quyết tâm xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung du miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030, trong đó xác định phát huy các lợi thế, thành quả, cơ hội của cuộc cách mạng 4.0 để nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Theo Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030, Thái Nguyên thực hiện chuyển đổi số với ba trụ cột chính: Phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Mục tiêu của tỉnh là phấn đấu đến năm 2025 thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số; đến năm 2030 vươn lên thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. 

Nhờ triển khai đồng bộ, kịp thời, linh hoạt, sáng tạo, ngay từ những ngày đầu năm, Chương trình chuyển đổi số của tỉnh đã ghi nhận những kết quả khả quan.

Về chính quyền số, đến nay UBND tỉnh đã công bố 1.231 thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện thực hiện cung cấp và thực hiện mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Hệ thống Cổng thông tin điện tử, mạng truyền số liệu chuyên dùng, hội nghị truyền hình trực tuyến đang vận hành tốt và phát huy hiệu quả.

Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh Thái Nguyên tại trụ sở UBND tỉnh đã được triển khai xong phần nền tảng điều khiển và hệ thống CNTT đồng bộ, hiện đại. Ngoài ra, UBND tỉnh đang chỉ đạo các ngành liên quan triển khai xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh người dân; hồ sơ sức khỏe toàn dân; tích hợp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với chức năng thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia…

Thái Nguyên quyết vào Top 10 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số
Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh Thái Nguyên

Về kinh tế số, Thái Nguyên đang thực hiện thí điểm phần mềm ứng dụng quản lý cây xanh thông minh trên bản đồ số để Hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động; đưa vào sử dụng website OCOP Thái Nguyên, website Chè Thái Nguyên, Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Thái Nguyên. Đến nay, dịch vụ cung cấp điện mới cho khách hàng được thực hiện 100% qua phương thức điện tử, sử dụng chữ ký số đối với cả bên mua và bên bán điện. Tỉnh cũng triển khai sử dụng thẻ khách hàng và thanh toán trực tuyến qua các hệ thống thanh toán trực tuyến và ngân hàng.

Trong lĩnh vực xã hội số, các ngành y tế, giáo dục, lao động…của tỉnh đang tích cực phối hợp với các địa phương xây dựng cơ sở dữ liệu của các ngành trở thành dữ liệu dùng chung trong toàn tỉnh; triển khai xây dựng và khai thác các ứng dụng CNTT trong công tác quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ và nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân trên mọi mặt đời sống xã hội.

 

Thực hiện đồng bộ 37 nhiệm vụ, quyết tâm chuyển đổi số

Tỉnh Thái Nguyên được đánh giá là có nhiều điều kiện thực hiện chuyển đổi số. Đây là tỉnh thứ 4 trong cả nước có khu CNTT tập trung, với Khu CNTT tập trung Yên Bình. Cùng với đó, hạ tầng viễn thông của Thái Nguyên cũng được đánh giá tương đối tốt, việc triển khai giải quyết thủ tục hành chính qua mạng đạt 34,87%, tỷ lệ xử lý hồ sơ điện tử đạt 65,84%. Mạng lưới cáp quang được kéo đến 98% số xóm, bản, tổ dân phố, trong đó 52% số hộ gia đình sử dụng dịch vụ truy nhập internet băng rộng, tốc độ cao. 

Bởi vậy trong Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh Thái Nguyên tự tin phấn đấu đến năm 2025 có 90% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập, bao gồm cả thiết bị di động; 100% tổng số hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; trên 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện và trên 70% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu kinh tế số chiếm trên 20% GRDP, có trên 3.000 doanh nghiệp số; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 20%; Phổ cập mạng di động 4G/5G; tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 80%. Đặc biệt phấn đấu thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về an toàn, an ninh mạng.

Thái Nguyên quyết vào Top 10 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (UBND huyện Phú Lương) được trang bị nhiều thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công việc chuyên môn

Để đạt mục tiêu đó, Thái Nguyên đề ra 37 nhiệm vụ ở cả 3 trụ cột chính, trong đó 8 nhiệm vụ phát triển Xã hội số; 11 nhiệm vụ phát triển Kinh tế số; 13 nhiệm vụ xây dựng Chính quyền số và 5 nhiệm vụ xây dựng Hạ tầng đô thị thông minh. Kế hoạch cũng đưa ra 8 lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số gồm: y tế, giáo dục, tài chính - ngân hàng, nông nghiệp, giao thông vận tải và logistics, tài nguyên và môi trường, sản xuất công nghiệp, du lịch.

Nói về quyết tâm chuyển đổi số, ông Trịnh Việt Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: “Thái Nguyên đã trở thành một trong những địa phương đầu tiên xây dựng và ban hành Nghị quyết chuyên đề về Chương trình chuyển đổi số; lấy ngày 31/12 hằng năm là Ngày chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên. Điều đó thể hiện sự nhanh nhạy, kịp thời nắm bắt thời cơ và ý chí quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng xã hội và người dân tỉnh Thái Nguyên để mở ra những cơ hội phát triển mới, chủ động đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý của chính quyền các cấp, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, là bước đi phù hợp với xu thế của đất nước, khu vực và thế giới”.

Tin rằng giai đoạn 2021 - 2025 là thời điểm vàng để tỉnh tăng tốc chuyển đổi số, tạo nền tảng, động lực cho sự phát triển, để chính quyền và người dân Thái Nguyên được thụ hưởng môi trường sống thông minh rộng khắp và hiệu quả.

Lựa chọn ngày 31/12 hằng năm là Ngày chuyển đổi số của tỉnh, Thái Nguyên là địa phương đầu tiên trong cả nước có ngày chuyển đổi số. Đây là sự kiện ghi dấu ấn và là hoạt động thường niên sau này giúp tỉnh đánh giá, nhìn nhận kết quả thực hiện chuyển đổi số; tạo điều kiện để chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu các giải pháp, kết nối cung, cầu chuyển đổi số, từ đó thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số.

Ngọc Hân