Cảnh sát Brazil đã để 1 tên trộm tẩu thoát dễ dàng sau khi hắn đã bị bắt lên ô tô.
 
H.P (tổng hợp)