M.B(Theo CNBC)

Các startup Singapore ứng phó thế nào trước thách thức hậu Covid-19?

Các startup Singapore ứng phó thế nào trước thách thức hậu Covid-19?

Trước sự tấn công của Covid-19, các doanh nghiệp khởi nghiệp của Singapore đã tiến hành những bước chuẩn bị kỹ lưỡng cho tương lai.