A.B(Theo WSJ)

Tàu thăm dò Trung Quốc lăn bánh trên bề mặt Hỏa tinh

Tàu thăm dò Trung Quốc lăn bánh trên bề mặt Hỏa tinh

Tàu thăm dò Chúc Dung (Zhurong) đã rời bệ hạ cánh và di chuyển trên bề mặt Hỏa tinh, Cục Vũ trụ quốc gia Trung Quốc (CNSA) cho biết.