M.B(Theo CNBC)

Video âm nhạc được sản xuất bởi trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên thế giới

Video âm nhạc được sản xuất bởi trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên thế giới

Các trợ lý ảo của Microsoft, Xiaomi, Baidu và Bilibili được hình tượng hóa cùng múa hát trên nền nhạc do trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tác.