M.B(Theo The SpaceX Competitor is Printing Its Rockets)

Vì sao SpaceX muốn phóng 42 nghìn vệ tinh vào không gian?

Vì sao SpaceX muốn phóng 42 nghìn vệ tinh vào không gian?

SpaceX và các đối thủ đang theo đuổi 'chòm sao vệ tinh nhân tạo' với tham vọng có thể tạo ra bước đột phá trong cung cấp dịch vụ internet.