Theo Zing/Marques Brownlee

Lý do người dân ở Azores không thể dùng báo thức của iPhone

Lý do người dân ở Azores không thể dùng báo thức của iPhone

Người dân tại quần đảo Azores thuộc Bồ Đào Nha không thể sử dụng tính năng báo thức có sẵn trên iPhone trong gần 2 tháng qua.