A.B(Theo B1M)

Xem chạy thử nghiệm tàu siêu tốc Hyperloop chở khách có thể đạt 1.000km/h

Xem chạy thử nghiệm tàu siêu tốc Hyperloop chở khách có thể đạt 1.000km/h

Công ty Virgin Hyperloop ngày 8/11 lần đầu tiên thử nghiệm tàu siêu tốc công nghệ Hyperloop vượt trội có chở hành khách. Chiếc tàu siêu tốc này có thể đạt tốc độ lên tới 1.000km/h.