M.B(Theo Bloomberg Quicktake)

Điện mặt trời là chìa khóa cho năng lượng của tương lai?

Điện mặt trời là chìa khóa cho năng lượng của tương lai?

Các nhà khoa học cho rằng, chúng ta cần loại bỏ sự phụ thuộc vào năng lượng hoá thạch cũng như cắt giảm hoàn toàn phát thải khí nhà kính vào năm 2050. Năng lượng mặt trời chính là chìa khoá để giải quyết các mục tiêu này.