Kiều Oanh(theo Tech Insider)

Mạng 5G đang phải đối mặt với những rào cản nào?

Mạng 5G đang phải đối mặt với những rào cản nào?

Dù được đánh giá chạy nhanh hơn gấp nhiều lần 4G và mang lại một cuộc cách mạng công nghệ mới, nhưng nhiều người vẫn nghi ngại với mạng 5G, bởi có không ít rào cản.