Theo Zing/Bobby White

Robot Sophia bán bức tranh tự họa 16 tỷ đồng

Robot Sophia bán bức tranh tự họa 16 tỷ đồng

Tác phẩm kỹ thuật số của robot Sophia được bán đấu giá vào hôm 25/3 với giá 688.000 USD (khoảng 16 tỷ đồng).