M.B(Theo Tech Vision)

Tiết lộ độ sang-xịn-mịn bộ đồ vũ trụ của Elon Musk

Tiết lộ độ sang-xịn-mịn bộ đồ vũ trụ của Elon Musk

Thuê nhà thiết kế trang phục hàng đầu Hollywood, công ty của Elon Musk - SpaceX đã tạo ra một cuộc cách mạng cho trang phục của phi hành gia.