M.B(Theo Wall Street Journal)

Thiết bị đặc biệt của Apple sắp ra mắt

Thiết bị đặc biệt của Apple sắp ra mắt

Sự gia nhập vào thị trường VR/AR của Apple được nhiều người mong đợi sẽ tạo ra một cuộc cách mạng lớn.