Hiện Quảng Ninh đang tập trung tối đa triển khai 9 dự án thành phần thuộc đề án xây dựng thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020, dự kiến hoàn thành trong các năm 2018, 2019.

Chuẩn bị những tiền đề tốt nhất

Từ năm 2016, Quảng Ninh xác định việc xây dựng thành phố thông minh hướng tới “Đô thị thông minh bền vững”. Việc ứng dụng CNTT được xác định hướng đến cải thiện chất lượng cuộc sống, hiệu quả trong quản lý vận hành, cung cấp dịch vụ và mức độ cạnh tranh của đô thị, trong khi vẫn bảo đảm đáp ứng những nhu cầu của các thế hệ hiện tại, tương lai về mọi khía cạnh kinh tế, môi trường, văn hóa xã hội, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế chuyển dịch từ “nâu” sang “xanh”.

Theo đó, Quảng Ninh tập trung triển khai xây dựng thành phố thông minh với việc xây dựng chính quyền điện tử bằng cách ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính nhà nước. Hiện hơn 12.000 hộp thư điện tử công vụ đã được cấp cho các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan hành chính nhà nước. Đặc biệt, hệ thống đã phát huy hiệu quả trong việc gửi nhận văn bản điện tử liên thông trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, tiết kiệm thời gian, chi phí hành chính, nâng cao hiệu quả trong công việc.

Đề án xây dựng đô thị thông minh thí điểm tại Hạ Long cũng đang thể hiện được nhiều hiệu quả, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch thông minh. Trong đó, Quảng Ninh hướng đến xây dựng phát triển kho tích hợp dữ liệu du lịch và cổng thông tin điện tử về du lịch; bản đồ số về du lịch Hạ Long - Quảng Ninh; hệ thống phân tích số liệu, dự báo du lịch thông minh, phương tiện hỗ trợ thông tin du lịch; hệ thống các kios thông tin du lịch, hỗ trợ quảng bá, hướng dẫn, tra cứu thông tin, mua vé dịch vụ du lịch trực tuyến; hệ thống bán, soát vé tự động…

Từ năm 2017 Ban Quản lý Vịnh Hạ Long cũng lắp đặt, triển khai hệ thống truyền tải dữ liệu viba và sửa chữa nâng cấp hệ thống camera tại trụ sở Ban và các điểm tham quan trên Vịnh Hạ Long. Việc nâng cấp hệ thống GPS cũng được triển khai lắp đặt ở tất cả các tàu thuyền trên vịnh, giúp Cảng vụ đường thủy nội địa và Ban Quản lý Vịnh Hạ Long theo dõi được lộ trình của tàu, điểm đỗ, đón trả khách, nắm bắt được thông tin, lượng khách trên tàu, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn…

Trong cải cách hành chính, Quảng Ninh cũng thực hiện ứng dụng CNTT vào nhiều mặt; xây dựng các cơ sở giữ liệu chuyên ngành, kho tài nguyên số để có thể chia sẻ và tích hợp phục vụ quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công cho doanh nghiệp và người dân. Hiện Qảng Ninh đã có trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn quốc gia, 100% điểm cầu truyền hình trực tuyến từ tỉnh đến xã, 100% các cơ quan Nhà nước trong hệ thống Chính quyền điện tử, giảm trên 60% thời gian giải quyết công việc…

 
Quảng Ninh tập trung toàn lực trở thành ‘thành phố thông minh’

Nhắm đích thành phố thông minh năm 2030

Với mục tiêu hướng đến năm 2030, Quảng Ninh sẽ trở thành một thành phố thông minh, hiện đại đứng trong top đầu khu vực ASEAN, đến nay, Quảng Ninh đang thực hiện các giải pháp xây dựng đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước, tập trung nhiều nguồn lực.

Đặc biệt, ngoài đơn vị tư vấn của Việt Nam, tỉnh Quảng Ninh đã thuê các đơn vị tư vấn đến từ Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Tây Ban Nha, Australia. Định hướng của thành phố thông minh là lấy người dân và du khách làm trung tâm, vừa là người hưởng thụ vừa là người đóng góp xây dựng, phát triển du lịch.

Lãnh đạo Quảng Ninh nhận định, ứng dụng CNTT đã tác động tích cực vào các lĩnh vực như cải cách hành chính, giao thông, y tế, du lịch, an ninh trật tự, giáo dục, môi trường..., trở thành tiền đề vững chắc để xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố thông minh, hiện đại trong tương lai.

Trong thời gian tới, Quảng Ninh xác định kêu gọi, huy động sự chung tay, hỗ trợ, hợp tác của các bộ ngành Trung ương, các nhà đầu tư, các đơn vị đối tác và cộng đồng CNTT để xây dựng chính quyền số và thành phố thông minh, đưa Quảng Ninh trở thành “nơi cần đến và đáng sống”.

Diệu An