Theo Zing/Newsthing

IQ của Elon Musk và các tỷ phú thế giới cao bao nhiêu?

IQ của Elon Musk và các tỷ phú thế giới cao bao nhiêu?

IQ của Elon Musk là 155 so với IQ trung bình khoảng 100 của người bình thường. Trong khi Bill Gates và Steve Jobs được cho rằng sở hữu IQ cao đến 160.