M.B(Theo The Verge)

Giải mã Apple luôn đóng sớm các cửa hàng trước mỗi đợt Covid-19 bùng phát

Giải mã Apple luôn đóng sớm các cửa hàng trước mỗi đợt Covid-19 bùng phát

Apple là một doanh nghiệp đi đầu trong việc đóng cửa các cửa hàng bán lẻ trước mỗi đợt Covid-19 bùng phát, đặc biệt là ở Mỹ. Tại sao Apple luôn đóng cửa các cửa hàng bán lẻ sớm hơn các doanh nghiệp khác?