A.B(Theo Science Channel)

Trái Đất sẽ hứng thảm họa do quỹ đạo Mặt Trăng nghiêng

Trái Đất sẽ hứng thảm họa do quỹ đạo Mặt Trăng nghiêng

Theo Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), quỹ đạo của Mặt Trăng dao động cùng mực nước biển dâng cao do biến đổi khí hậu sẽ khiến lũ lụt trở thành thảm họa trên Trái Đất.