Hải Nguyên - Đinh Tuấn

Thử một ngày trải nghiệm hoàn toàn Metaverse

Thử một ngày trải nghiệm hoàn toàn Metaverse

Để hiểu được rõ hơn về khái niệm Metaverse (Vũ trụ ảo), một biên tập viên của tờ Wall Street Journal đã thử trải nghiệm sống trong Metaverse trong 24 giờ.