- Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý xếp hạng Tổng công ty hạng đặc biệt đối với hai Tổng công ty trực thuộc Bộ TT&TT là MobiFone và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost).

MobiFone, VietnamPost được xếp hạng TCty đặc biệt
 

Trước đó, căn cứ Nghị định số 51/2013, hai Tổng công ty này đều đủ điều kiện để xem xét vận dụng xếp hạng đặc biệt như có vốn điều lệ của công ty mẹ lớn hơn 1800 tỷ, cũng như đáp ứng nhiều điều kiện, tiêu chí khác.

Cụ thể, Tổng công ty Viễn thông MobiFone là công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ - công ty con, là một trong 3 doanh nghiệp chủ chốt cùng với Viettel và VNPT hình thành thị trường viễn thông hoàn chỉnh tại Việt Nam; Vốn nhà nước của MobiFone hiện nay là 15.300 tỷ đồng; Số lượng đơn vị thành viên đang là 23. Năm 2014, MobiFone nộp ngân sách nhà nước 5.399 tỷ đồng. Lợi nhuận năm 2014 đạt 7.318 tỷ đồng.

MobiFone, VietnamPost được xếp hạng TCty đặc biệt


Tương tự, VietnamPost là công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ - công ty con, hiện là doanh nghiệp bưu chính duy nhất được Nhà nước giao thiết lập, quản lý, khai thác và phát triển mạng bưu chính công cộng, cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích, kinh doanh các dịch vụ bưu chính trong nước và quốc tế, giữ vai trò trọng yếu trong nền kinh tế. Vốn nhà nước của VietnamPost hiện nay là 8.122 tỷ đồng với số lượng đơn vị thành viên lên tới 73 đơn vị. Năm 2014, Tổng công ty này nộp ngân sách nhà nước 313 tỷ đồng, có lợi nhuận trên 100 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng việc xếp hạng cụ thể theo quy định.

T.C