M.B(Theo CNBC)

Điều gì khiến các 'ông lớn công nghệ' đặt cược vào du lịch không gian?

Điều gì khiến các 'ông lớn công nghệ' đặt cược vào du lịch không gian?

Du lịch không gian vốn là điều khá xa lạ trong quá khứ. Tuy nhiên, hiện tại, SpaceX, Virgin và Blue Origin đang muốn thay đổi quan niệm này.