Theo Zing/Unveiled

Giải mã cách NASA liên lạc với trực thăng và rover trên Hỏa tinh

Giải mã cách NASA liên lạc với trực thăng và rover trên Hỏa tinh

Các thiết bị thăm dò sao Hỏa của NASA ở khoảng cách rất xa với Trái Đất, vì thế, việc thông tin liên lạc là vô cùng khó khăn.