A.B(Theo WSJ, NASA, NBC)

Bên trong tàu vũ trụ Starship sắp đưa con người tới sao Hỏa

Bên trong tàu vũ trụ Starship sắp đưa con người tới sao Hỏa

Với sứ mệnh thực hiện chuyến đi kéo dài 7 tháng đưa con người tới định cư trên sao Hỏa, tàu vũ trụ Starship được trang bị những công nghệ hiện đại tới mức nào?