K.O (Theo Engadget)

Trung Quốc tham vọng thâu tóm Mặt Trăng, Sao Hỏa

Trung Quốc tham vọng thâu tóm Mặt Trăng, Sao Hỏa

Mỹ và Trung Quốc đang dẫn đầu về khoa học vũ trụ với những khám phá mang tính đột phá. Đặc biệt trong những năm gần đây, Trung Quốc đầu tư rất nhiều vào lĩnh vực này với tham vọng thâu tóm Mặt Trăng, Sao Hỏa và nhiều hành tinh khác.