Hải Nguyên - Đinh Tuấn

Lý do tỷ phú Elon Musk không có bàn làm việc

Lý do tỷ phú Elon Musk không có bàn làm việc

Dù phải giải quyết khối lượng công việc khổng lồ, ngạc nhiên thay, Elon Musk không hề có văn phòng riêng.