A.B(Theo Tech Vision)

Các đối thủ giúp Tesla làm giàu như thế nào?

Các đối thủ giúp Tesla làm giàu như thế nào?

Lợi nhuận chính của Tesla không đến từ doanh số bán xe điện. Thực chất, công ty của Elon Musk kiếm tiền nhờ việc bán tín chỉ khí thải cho các hãng đối thủ.