A.B(Theo TechVision)

Đột nhập Trung tâm dữ liệu Google với hệ thống an ninh 6 lớp

Đột nhập Trung tâm dữ liệu Google với hệ thống an ninh 6 lớp

Bảo mật là một trong những yếu tố quan trọng nhất với Trung tâm dữ liệu. Google thiết lập hệ thống bảo mật mạnh cỡ nào để bảo vệ dữ liệu của người dùng.