M.B (Theo What IF)

Một vụ va chạm vừa tạo ra lỗ đen mới nặng gấp 25 Mặt Trời

Một vụ va chạm vừa tạo ra lỗ đen mới nặng gấp 25 Mặt Trời

Một vật thể bí ẩn được phát hiện va chạm với lỗ đen cách Trái Đất 800 triệu năm ánh sáng, khối lượng nhẹ hơn lỗ đen ấy rất nhiều.