M.B (Theo Tech Vision)

Nga ra "tối hậu thư" cho Google, thợ đào Bitcoin tháo chạy khỏi Trung Quốc

Nga ra "tối hậu thư" cho Google, thợ đào Bitcoin tháo chạy khỏi Trung Quốc

 Nga ra "tối hậu thư" cho Google; Thợ đào Bitcoin tháo chạy khỏi Trung Quốc; Ông chủ TikTok từ chức;... là những thông tin công nghệ nổi bật trong bản tin Công nghệ thứ 7 tuần này.