Hải Nguyên - Đinh Tuấn

Điều gì sẽ xảy ra nếu giáo viên toàn cầu được thay bằng AI?

Điều gì sẽ xảy ra nếu giáo viên toàn cầu được thay bằng AI?

Nếu thay toàn bộ giáo viên bằng trí tuệ nhân tạo (AI) thì tới một ngày nào đó, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với nhân loại.