Hải Nguyên - Đinh Tuấn

Giáo sư Mỹ: 'Có khả năng chúng ta đang sống trong giả lập'

Giáo sư Mỹ: 'Có khả năng chúng ta đang sống trong giả lập'

Theo giáo sư làm việc tại Đại học Columbia, có 50% khả năng nhân loại chỉ là một môi trường giả lập của nền văn minh tiên tiến hơn.