Đinh Tuấn - Hải Nguyên

Sự sụp đổ của đế chế cho thuê xe lâu đời nhất nước Mỹ

Sự sụp đổ của đế chế cho thuê xe lâu đời nhất nước Mỹ

Là nhà tiên phong trong lĩnh vực cho thuê xe hơi và là tượng đài của ngành kinh doanh này, tuy nhiên, Hertz đã sụp đổ vì những quyết sách sai lầm.