Hải Nguyên - Đinh Tuấn

Vì sao Zoom vẫn thu hút đông đảo người dùng dù kém bảo mật?

Vì sao Zoom vẫn thu hút đông đảo người dùng dù kém bảo mật?

Zoom đã trở thành xu hướng mới của mạng xã hội khi đại dịch Covid-19 khiến ít nhất 1/3 dân số toàn cầu phải ở nhà. Tuy nhiên, rất nhiều người dùng đã báo cáo lỗi bảo mật trên nền tảng này. Vì sao Zoom vẫn thu hút người dùng?