Hải Nguyên - Đinh Tuấn

Tiết lộ đầu tiên về smartphone màn hình gập của LG

Tiết lộ đầu tiên về smartphone màn hình gập của LG

Chiếc smartphone màn hình gập của LG sẽ sớm được xuất xưởng với kiểu thiết kế khá giống với Samsung Galaxy Fold.