Hải Nguyên - Đinh Tuấn

Vì sao doanh nghiệp Mỹ đổ 'tiền tấn' vào tái chế rác?

Vì sao doanh nghiệp Mỹ đổ 'tiền tấn' vào tái chế rác?

Sau khi Trung Quốc cấm nhập khẩu rác, các nhà nghiên cứu và công ty công nghệ Mỹ buộc phải xem xét sử dụng robot để xử lý rác thải hiệu quả hơn. Với một số doanh nghiệp Mỹ, việc tái chế rác giúp họ 'hái ra tiền'.