D.T(theo Newsflare)

Sóng 'khổng lồ' ở Trung Quốc thổi bay hàng chục ô tô đang đi trên đường

Sóng 'khổng lồ' ở Trung Quốc thổi bay hàng chục ô tô đang đi trên đường

Dòng lũ cuồn cuộn trên sông ở Chiết Giang, Trung Quốc đã tạo ra những con sóng thủy triều lớn, cuốn trôi hàng chục ô tô đang đi trên đường.