Chỉ mất khoảng 1 phút, những tên cướp đã lấy đi cả cây ATM tại Maryland, Mỹ.