Theo Zing/Ovidiu Maciuc

Lẻn vào trộm đồ, tên trộm bất lực vì không thể quay ra

Lẻn vào trộm đồ, tên trộm bất lực vì không thể quay ra

Tên trộm chui qua khe hở giữa 2 cánh cửa kính rồi vào trong thẩm mỹ viện trộm đồ nhưng lại bị mắc kẹt vì không thể chui ra ngoài.