D.T(theo Newsflare)

Trộm xe máy rồ ga tháo chạy nhưng điều bất ngờ xảy ra

Trộm xe máy rồ ga tháo chạy nhưng điều bất ngờ xảy ra

Tên trộm bẻ khóa dắt chiếc xe máy xuống đường đang tăng ga tẩu thoát thì điều bất ngờ xảy ra.