Đ.T(theo Newsflare)

Gió thổi bay mái nhà cuốn theo một phụ nữ

Gió thổi bay mái nhà cuốn theo một phụ nữ

Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi bay mái nhà và cuốn theo người phụ nữ bán hàng ra xa...