D.T(theo Newsflare)

La hét hoảng sợ trước cảnh bắt rắn từ bánh xe ô tô

La hét hoảng sợ trước cảnh bắt rắn từ bánh xe ô tô

Khi người bắt rắn lôi con vật đáng sợ ra ngoài, những người dân vây quanh xem la hét hoảng sợ và đứng dạt vào một góc đường.