Đ.T(Theo Newsflare)

Rắn độc nằm bất động trong hộp đồng hồ điện

Rắn độc nằm bất động trong hộp đồng hồ điện

Khi đội cứu hộ có mặt, họ phát hiện con hổ mang chúa đang nằm bất động trong hộp đồng hồ.