D.T(theo Newsflare)

Rắn độc ẩn mình trong bếp tấn công người đàn ông

Rắn độc ẩn mình trong bếp tấn công người đàn ông

Người đàn ông được gọi tới để bắt con rắn đang ẩn mình trong bếp đã bất ngờ bị con rắn tấn công dữ dội.