Trần Duy(Theo Pear)

Rò rỉ dữ liệu cá nhân trên Internet tiềm ẩn nguy cơ 'chết người' ra sao?

Rò rỉ dữ liệu cá nhân trên Internet tiềm ẩn nguy cơ 'chết người' ra sao?

Sử dụng các dịch vụ của Facebook, Google, Microsoft,... có thể bị lộ dữ liệu cá nhân bất cứ lúc nào và tiềm ẩn những nguy cơ "chết người". Làm thế nào để bảo vệ thông tin cá nhân và duy trì quyền riêng tư trực tuyến?