Giơ chân đùa một con chuột ốm yếu, một thiếu nữ Trung Quốc đã bị chuột cắn toé máu.

Hình ảnh đoạn clip cho thấy, vết cắn của con chuột khá sâu. Cô gái đã thét lên đau đớn, dưới chân máu chảy be bét.