Đ.T (tổng hợp)

Nhân viên cụt tay vẫn tung cước, 'khóa cổ' tên trộm

Nhân viên cụt tay vẫn tung cước, 'khóa cổ' tên trộm

Đoạn video ghi lại cảnh nhân viên cửa hàng bị cụt một tay vẫn tung cước, 'khóa cổ' tên trộm, ném hắn ra ngoài đường.