D.T (theo Newsflare)

Cẩu tặc bị đàn chó xé toang quần áo

Cẩu tặc bị đàn chó xé toang quần áo

Tên trộm tiếp cận đàn chó định bắt 1 con thì bất ngờ bị cả đàn tấn công cắn xé rách toang quần áo.