Đ.T (Theo Newsflare)

Cướp điện thoại kéo lê nạn nhân hàng chục mét trên đường

Cướp điện thoại kéo lê nạn nhân hàng chục mét trên đường

Hai kẻ cướp điện thoại di động đã kéo lê nạn nhân trên đường gần 100m.